Przetargi od 15.II.2013

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy zadania pn "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko"

Informacja z otwarcia ofert 08 04 2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-08 16:48:38 | Data modyfikacji: 2019-04-08 16:50:12.
Informacja dla Wykonawców nr 1

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  na terenie Gminy Kluczewsko”

Informacja dla Wykonawców 1.1 Termomodernizacja.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-03 10:37:02 | Data modyfikacji: 2019-04-03 10:38:36.
Protokół z otwarcia ofert

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 138 instalacji solarnych oraz 126 mikro-instalacji fotowoltaicznych w ramach programu pn. „Zielona energia dla mieszkańców w Gminach: Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin”.

Protokół z otwacia ofert - Zielona energia-1.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-03-26 07:39:46 | Data modyfikacji: 2019-03-26 09:45:55.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 528563-N-2019 z dnia 2019-03-22 r.
Gmina Kluczewsko: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko

Ogłoszenie o zamówieniu nr 528563.pdf

SIWZ Termo 2019.doc

Termo. DOBROMIERZ 03 2019.zip

Termo. KLUCZEWSKO 03 2019.zip

Termo. KOMORNIKI 03 2019.zip

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-03-22 15:46:14 | Data modyfikacji: 2019-03-22 16:55:43.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty
budowlane

Zagospodarowanie terenów zielonych na potrzeby turystyczno-rekreacyjne w miejscowości Dobromierz. Etap I


 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510056073.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-03-22 15:42:31 | Data modyfikacji: 2019-03-22 15:43:15.
INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 138 instalacji solarnych oraz 126 mikro-instalacji fotowoltaicznych w ramach programu pn. „Zielona energia dla mieszkańców w Gminach: Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin”.

Odpowiedzi na zapytania.docx

Kluczewsko - Dział II SIWZ IPU 2019 ver 2.docx

Kluczewsko - Pytania i odpowiedzi 9 (69-131) zmiana terminu-1.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-03-11 10:59:55 | Data modyfikacji: 2019-03-17 19:59:12.
Informacja o wynikach.

Zagospodarowanie terenów zielonych na potrzeby turystyczno-rekreacyjne w miejscowości Dobromierz. Etap I.


 

CCF08032019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-03-08 07:40:18 | Data modyfikacji: 2019-03-08 07:41:43.
Zmiana terminu składania ofert

w przedmiocie dostawy i montażu 138 instalacji solarnych i 126 mikro-instalacji fotowoltaicznych w ramach programu „Zielona energia dla mieszkańców gmin Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin”


Zamawiający informuje, że działając na podstawie Art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1579), przedłuża termin składania ofert oraz w tym zakresie dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Instrukcji dla Wykonawców

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.pdf

Kluczewsko - Pytania i odpowiedzi 1,2,3,4,5 (1-65).docx

Kluczewsko - Załącznik nr 1 do SIWZ IDW formularz oferty_2019 ver 2-1.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-03-07 13:17:44 | Data modyfikacji: 2019-03-07 14:04:20.
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 138 instalacji solarnych oraz 126 mikro-instalacji fotowoltaicznych w ramach programu pn. „Zielona energia dla mieszkańców w Gminach: Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin”.

Ogłoszenie o zamówieniu 2019-OJS024-052208-pl.pdf

Kluczewsko - Dział I SIWZ IDW 2019r..docx

Kluczewsko - Dział II SIWZ IPU 2019.docx

Kluczewsko - Załącznik nr 1 do SIWZ IDW formularz oferty 2019.docx

Kluczewsko - Załącznik nr 2 do SIWZ IDW Stand.form. JEDZ 2019r..doc

Kluczewsko - Załącznik nr 2a do SIWZ IDW Informacje dotyczące JEDZ 2019.docx

Kluczewsko - Załącznik nr 3 do IDW SIWZ Wykaz dostaw 2019.docx

Kluczewsko - Załącznik nr 3a do IDW SIWZ Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia 2019.docx

Kluczewsko - Załącznik nr 4 do SIWZ IDW Oświadczenie - grupa kapitałowa 2019.docx

Kluczewsko - Załącznik nr 5 do IDW SIWZ Dodatkowe oświadczenia o niewykluczaniu 2019.docx

Kluczewsko - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 2019.docx

PFU Kluczewsko 2019.pdf

PFU Moskorzew 2019.pdf

PFU Radków 2019.pdf

PFU Secemin 2019.pdf

Klucz publiczny.

Kluczewsko - Załącznik nr 2 do SIWZ IDW Stand.form. JEDZ 2019r wer. XML

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-02-06 22:04:08 | Data modyfikacji: 2019-03-11 14:41:37.
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy
 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-02-06 22:04:01 | Data modyfikacji: 2019-03-11 14:41:37.
Protokół z otwarcia ofert

„Zagospodarowanie terenów zielonych na potrzeby turystyczno-rekreacyjne w miejscowości Dobromierz. Etap I."

Protokół z otwarcia ofert B.271.1.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-01-22 11:58:46 | Data modyfikacji: 2019-01-22 11:59:21.
Informacja o wynikach

„OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCI DOBROMIERZ"

Informacja o wynikach „OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCI DOBROMIERZ.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-01-21 10:43:29 | Data modyfikacji: 2019-01-21 10:43:58.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zagospodarowanie terenów zielonych na potrzeby turystyczno-rekreacyjne w miejscowości Dobromierz. Etap I

Ogłoszenie o zamówieniu Nr nr 501087-N-2019.docx

Opis.PDF

Przedmiar.PDF

SIWZ B.271.1.2019.docx

Zagospodarowanie działki.pdf

Umowa(Wzór).docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-01-07 11:41:18 | Data modyfikacji: 2019-01-07 11:46:40.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Kluczewsko

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-01-03 09:32:42 | Data modyfikacji: 2019-01-03 09:33:09.
Protokół z otwarcia ofert

Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Dobromierz

Protokół z otwarcia ofert z dnia 28.12.2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-12-28 11:47:21 | Data modyfikacji: 2018-12-28 11:47:58.
Informacja o wynikach

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Kluczewsko".

Informacja o wynikach B.271.19.2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-12-19 09:28:32 | Data modyfikacji: 2018-12-19 09:29:11.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Kluczewsko oraz jej jednostek organizacyjnych".

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty B.271.2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-12-18 09:28:35 | Data modyfikacji: 2018-12-18 09:29:50.
Protokół z otwarcia ofert

„Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Kluczewsko oraz jej jednostek organizacyjnych"

Protokół z otwarcia ofert nr B.271.20.2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-12-17 10:46:26 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:46:56.
Informacja dla Wykonawców nr 1

"Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Kluczewsko oraz jej jednostek organizacyjnych"

Informacja B.271.20.2018.pdf

Część I - SIWZ modyfikacja- IDW.doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-12-14 08:09:40 | Data modyfikacji: 2018-12-14 11:44:02.
Protokół z otwarcia ofert

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Kluczewsko"

Protokół z otwarcia ofert nr B.271.19.2018 w dniu 12.12.2018r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-12-12 11:59:17 | Data modyfikacji: 2018-12-12 11:59:55.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Otwarta strefa aktywności w miejscowości Dobromierz

Ogłoszenie I. nr 660090.docx

SIWZ.I..doc

Przedmiar..pdf

Zagospodarowanie terenu..pdf

Część Opisowa..pdf

Karty Techniczne.PDF

umowa wzór I - OSA..doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-12-11 09:45:28 | Data modyfikacji: 2018-12-12 07:25:36.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Gmina Kluczewsko: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Kluczewsko oraz jej jednostek organizacyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu 11 2018.pdf

Część I - SIWZ - IDW.doc

CZĘŚĆ II - SIWZ.doc

Część III - OPZ.doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-12-07 17:16:42 | Data modyfikacji: 2018-12-10 14:41:24.
zawiadomienie o unieważniniu postępowania

„Dostawa i montaż 138 instalacji solarnych i 126 mikroinstalacji fotowoltaicznych w ramach programu „Zielona energia dla mieszkańców w gminach: Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin".

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania B.271.10.2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-12-06 10:29:12 | Data modyfikacji: 2018-12-06 10:29:58.
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Kluczewsko

Ogłoszenie o zamówieniu - I nr 656808.docx

1_TomI_siwz_IDW- I.docx

2_TomII_siwz_IPU-I.doc

4 _Tom IV Uchwały Rady Gminy Kluczewsko.docx

5_Załączniki_składane_na_wezwanie_zamawiającego.docx

Tom III siwz SOPZ-3.odt

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-12-04 08:01:52 | Data modyfikacji: 2018-12-04 14:29:43.
Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Kluczewsko"

Informacja o unieważnieniu postępowania B.271.18.2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:24:48 | Data modyfikacji: 2018-12-03 14:25:27.
Protokół z otwarcia ofert

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Kluczewsko"

Protkół z otwarcia ofert nr B.271.18.2018 odbytej w dniu 30.11.2018r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-11-30 10:59:30 | Data modyfikacji: 2018-11-30 11:00:28.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy

Dostawa sprzętu i pomocy TIK do zajęć dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Kluczewsko

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500282191.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-11-26 12:41:46 | Data modyfikacji: 2018-11-26 12:42:31.
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Kluczewsko

Ogłoszenie nr 651478-N-2018 z dnia 2018-11-22 r..docx

Tom I siwz IDW.docx

Tom II siwz IPU-1.doc

Tom III siwz SOPZ.docx

Tom IV Uchwały Rady Gminy Kluczewsko.docx

Załączniki składane na wezwanie zamawiającego.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-11-22 13:11:13 | Data modyfikacji: 2018-11-22 13:13:08.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy

Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 40 000 l do kotłowni własnej Urzędu Gminy Kluczewsko, w ilości do 70 000 l. do kotłowni Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku, w ilości do 30 000 l. do kotłowni Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach, w ilości do 25 000 l. do kotłowni Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kluczewsku na sezon grzewczy 2018/2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500278050-N-2018 z dnia 21-11-2018 r..doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-11-22 07:24:01 | Data modyfikacji: 2018-11-22 07:24:26.
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług prowadzenia zajęć projektowych z wykorzystaniem narzędzi TIK dla uczniów w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z terenu Gminy Kluczewsko”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500275642-N-2018 z dnia 19-11-2018 r..docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-11-19 11:01:28 | Data modyfikacji: 2018-11-19 11:01:52.
Informazja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko"

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 14-11-2018r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-11-15 11:24:25 | Data modyfikacji: 2018-11-15 11:24:56.
Informacja o wynikach

„Dostawa sprzętu i pomocy TIK do zajęć dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Kluczewsko".

Informacja o wynikach z dnia 8-11-2018r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-11-08 09:38:42 | Data modyfikacji: 2018-11-08 09:39:32.
Informacja z otwarcia ofert

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko"

Informacja z otwarcia ofert z dnia 30-10-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-30 12:42:05 | Data modyfikacji: 2018-10-30 12:42:42.
Informacja o wynikach

Świadczenie usług prowadzenia zajęć projektowych z wykorzystaniem narzędzi TIK dla uczniów w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z terenu Gminy Kluczewsko”

Informacje o wynikach 29-10-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-29 11:05:19 | Data modyfikacji: 2018-10-29 11:05:44.
Protokół z otwarcia ofert

„Dostawa sprzętu i pomocy TIK do zajęć dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Kluczewsko"

Protokół z otwarcia ofert B.271.17.2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-26 13:46:35 | Data modyfikacji: 2018-10-26 13:49:18.
Informacja dla wykonawców

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  na terenie Gminy Kluczewsko”

Informacja dla Wykonawców 1.1.doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-25 13:40:14 | Data modyfikacji: 2018-10-25 13:40:49.
Informacja o wynikach

„Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 40 0001 do kotłowni własnej Urzędu Gminy Kluczewsko, w ilości do 70 000 1. do kotłowni Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku, w ilości do 30 000 1. do kotłowni Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach, w ilości do 25 000 1. do kotłowni Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kluczewsku na sezon grzewczy 2018/2019".

Informacja o wynikach dostawa oleju opałowego.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-25 12:15:44 | Data modyfikacji: 2018-10-25 12:16:14.
Informacja dla wykonawców

„Dostawa sprzętu i pomocy TIK do zajęć dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Kluczewsko" Znak sprawy: B.271.17.2018

Informacja dla wykonawców Znak sprawy B.271.17.2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-23 13:05:49 | Data modyfikacji: 2018-10-23 13:06:30.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy

Doposażenie pracowni dydaktycznych w szkołach na terenie Gminy Kluczewsko

Ogłoszenie nr 500251943-N-2018 z dnia 19-10-2018 r. o udzieleniu zamówienia.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-19 10:04:52 | Data modyfikacji: 2018-10-19 10:05:29.
Protokół z otwarcia ofert

„Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 40 000 1 do kotłowni własnej Urzędu Gminy Kluczewsko, w ilości do 70 000 1. do kotłowni Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku, w ilości do 30 000 1.do kotłowni Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach, w ilości do 25 000 1. do kotłowni Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kluczewsku na sezon grzewczy 2018/2019"

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT B.271.16.2018 w dniu 18.10.2018r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-18 12:21:24 | Data modyfikacji: 2018-10-18 12:22:53.
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Dostawa sprzętu i pomocy TIK do zajęć dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Kluczewsko

Ogłoszenie o zamówieniu nr 637373-N-2018.docx

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.docx

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia..docx

Wzór umowy.doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-18 11:12:02 | Data modyfikacji: 2018-10-18 11:13:58.
Protokół z otwarcia ofert

„Dostawa i montaż 138 instalacji solarnych i 126 mikro-instalacji fotowoltaicznych w ramach programu „Zielona energia dla mieszkańców w gminach: Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin"

Protokół otwarcia ofert..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-17 08:46:01 | Data modyfikacji: 2018-10-17 08:46:36.
Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z terenu Gminy Kluczewsko" - podstawa publikacji art. 86 ust 5 ustawy Pzp

Informacja z otwarcia ofert „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z terenu Gminy Kluczewsko.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-16 09:23:23 | Data modyfikacji: 2018-10-16 09:23:49.
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 40 000 l do kotłowni własnej Urzędu Gminy Kluczewsko, w ilości do 70 000 l. do kotłowni Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku, w ilości do 30 000 l. do kotłowni Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach, w ilości do 25 000 l. do kotłowni Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kluczewsku na sezon grzewczy 2018/2019

Ogłoszenie o zamówieniu nr 634340.docx

SIWZ_olej_opałowy_2018-2019_-1.doc

Umowa_2018-2019-1.docx

Załącznik_nr_1_do_SIWZ_Formularz_ofertowy-1.docx

Załącznik_nr_3_do_SIWZ.Oświadczenie_Wykonawcy_składane_na_podstawie_art.25a_ust.1_ustawy_pzp.docx

Załącznik_nr_4_do_SIWZ._Oświadczenie_składane_na_podstawie_art._25a_ust._1_ustawy_z_dnia_29_stycznia_2004_r..docx

Załącznik nr 5 - oświadczenie grupa kapitałowa.docx

Załącznik_nr_6_do_SIWZ_Oświadczenie_o_uprawnieniach_osób.doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-11 08:27:17 | Data modyfikacji: 2018-10-11 08:30:15.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko

Ogłoszenie o zamówieniu 10.10.2018.docx

SIWZ „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.doc

Termo. DOBROMIERZ.zip

Termo. KLUCZEWSKO.zip

Termo. KOMORNIKI.zip

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-11 08:16:37 | Data modyfikacji: 2018-10-11 08:22:02.
Informazja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCI DOBROMIERZ"

Informacja o unieważnieniu postępowania OSA w miejscowości Dobromierz.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-11 08:09:24 | Data modyfikacji: 2018-10-11 08:09:50.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Kluczewsko: Świadczenie usług prowadzenia zajęć projektowych z wykorzystaniem narzędzi TIK dla uczniów w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z terenu Gminy Kluczewsko”

Ogłoszenie o zamówieniu nr 631168.docx

Załącznik nr 1 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia .docx

Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej.docx

Załącznik nr 4 - Wzór umowy .docx

Załącznik nr 3 Wzór formularza oferty-2.docx

SIWZ

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-04 07:26:50 | Data modyfikacji: 2018-10-04 12:13:19.
Informacja o wynikach

otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Doposażenie pracowni dydaktycznych w szkołach na terenie Gminy Kluczewsko".

Informacja o wynikach B.271.11.2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-09-26 10:37:26 | Data modyfikacji: 2018-09-26 10:37:47.
Informacje dla oferentów

Dostawa i montaż 138 instalacji solarnych i 126 mikroinstalacji fotowoltaicznych w ramach programu „Zielona energia dla mieszkańców w gminach: Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin".

Informacja dla oferentów Nr 1.pdf

Informacja dla oferentów nr 2.pdf

SPROSTOWANIE.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-09-26 08:07:29 | Data modyfikacji: 2018-10-01 07:33:51.
Zawiadomienie o wyborze oferty

dotyczącej konkursu na opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu wokół zbiornika w Kluczewsku.

zawiadomienie o wyborze oferty.PDF

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-09-25 11:09:24 | Data modyfikacji: 2018-09-25 11:10:09.
Protokół z otwarcia ofert

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr B.271.12.2018 odbytej w dniu 21.09.2018r.


„OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCI DOBROMIERZ"

Protokół z otwarcia ofert z dnia 21.09.2018r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-09-21 11:47:30 | Data modyfikacji: 2018-09-21 11:48:05.
Informacja dla wykonawców

"Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Dobromierz"

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW.pdf

KARTY TECHNICZNE.PDF

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-09-12 10:15:34 | Data modyfikacji: 2018-09-12 10:22:46.
Protokół z otwarcia ofert

Doposażenie pracowni dydaktycznych w szkołach na terenie Gminy Kluczewsko

Protokół Otwarcia Ofert Nr B.271.11.2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-09-11 07:34:42 | Data modyfikacji: 2018-09-11 07:35:33.
Ogłoszenie o zamówieniu

Otwarta strefa aktywności w miejscowości Dobromierz

Ogłoszenie o zamówieniu.docx

Część Opisowa.pdf

Przedmiar.pdf

Zagospodarowanie terenu.pdf

SIWZ.doc

umowa wzór - OSA.doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-09-05 08:43:55 | Data modyfikacji: 2018-09-05 08:45:53.
Ogłoszenie o zamówieniu

Baterie słoneczne

2018-OJS169-384205-pl.pdf

Kluczewsko - Dział I SIWZ IDW.docx

Kluczewsko - Dział II SIWZ IPU.docx

Kluczewsko - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.docx

Kluczewsko - Załącznik nr 1 do SIWZ IDW formularz oferty.docx

Kluczewsko - Załącznik nr 2 do SIWZ IDW Stand.form. JEDZ.doc

Kluczewsko - Załącznik nr 2a do SIWZ IDW Informacje dotyczące JEDZ.docx

Kluczewsko - Załącznik nr 3 do IDW SIWZ Wykaz dostaw.docx

Kluczewsko - Załącznik nr 3a do IDW SIWZ Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.docx

Kluczewsko - Załącznik nr 4 do SIWZ IDW Oświadczenie - grupa kapitałowa.docx

Kluczewsko - Załącznik nr 5 do IDW SIWZ Dodatkowe oświadczenia o niewykluczaniu.docx

PFU Kluczewsko.pdf

PFU Moskorzew

PFU Radków.pdf

PFU Secemin..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-09-04 14:56:32 | Data modyfikacji: 2018-10-10 09:26:50.
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Doposażenie pracowni dydaktycznych w szkołach na terenie Gminy Kluczewsko

Ogłoszenie o zamówieniu nr 609970-N-2018.docx

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.docx

Wzór umowy.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-08-29 11:08:28 | Data modyfikacji: 2018-08-29 11:09:45.
Informacja

dotycząca konkursu na opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu wokół zbiornika w Kluczewsku.

informacja dotycząca konkursu.PDF

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-08-21 09:09:45 | Data modyfikacji: 2018-08-21 09:17:51.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 09 08 2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-08-09 10:19:16 | Data modyfikacji: 2018-08-09 10:20:41.
Ogłoszenie o konkursie

Kompleksowe wsparcie potencjału Gminy Kluczewsko - rewitalizacja

Ogłoszenie.PDF

Zarządzenie Regulamin.PDF

1G.zip

2.G.zip

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-08-08 13:18:19 | Data modyfikacji: 2018-08-09 08:21:38.
Zawiadomienie o wyborze oferty

„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu".

zawiadomienie - zakup samochodu OSP.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-08-03 13:22:51 | Data modyfikacji: 2018-08-03 13:23:18.
Protokół z otwarcia ofert

„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu"

Protokół z otwarcia ofert - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-07-31 11:41:31 | Data modyfikacji: 2018-07-31 11:42:04.
Informacja

Dotyczy; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
na terenie Gminy Kluczewsko"

Informacja dla Wykonawców nr 1.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-07-24 13:24:53 | Data modyfikacji: 2018-07-24 13:25:34.
Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu

Ogłoszenie o zamówieniu nr 589977-N-2018.docx

SIWZ zakup samochodu.docx

załącznik nr 1 - formularz oferty..docx

załącznik nr 1 do formularza oferty..doc

załącznik nr 2 - oświadczenie dotyczące spełnienia warunków..odt

załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia..docx

załącznik nr 4- wykaz wykonywanych usług..docx

załącznik nr 5 -zobowiązanie o współpracy..docx

załącznik nr 6 - pełnomocnictwo.docx

załącznik nr 7 -informacja o przynależności do grupy kapitałowej.docx

załącznik nr 8 - wzór umowy.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-07-23 11:29:12 | Data modyfikacji: 2018-07-23 11:35:37.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Remont dróg gminnych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia remont dróg gminnych.doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-07-11 11:39:29 | Data modyfikacji: 2018-07-11 11:40:15.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko

Ogłoszenie o zamówieniu termomodernizacja nr 586924-N-2018 z dnia 2018-07-11 r..docx

SIWZ Termomodernizacja.doc

Termo. DOBROMIERZ.zip

Termo. KLUCZEWSKO.zip

Termo. KOMORNIKI.zip

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-07-11 09:20:51 | Data modyfikacji: 2018-07-16 11:20:09.
Informacja o wynikach

postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont dróg gminnych".

Imformacja o wynikach Remont dróg gminnych.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-07-02 08:58:40 | Data modyfikacji: 2018-07-02 08:59:03.
Ogłoszenie oudzieleniu zmówienia - usługi

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 2.400.000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Kluczewsko

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia kredyt.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-06-14 12:38:21 | Data modyfikacji: 2018-06-14 12:38:45.
Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko

Informacja o unieważnieniu postępowania - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-06-08 11:06:07 | Data modyfikacji: 2018-06-08 11:06:43.
Informacja z otwarcia ofert

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko"

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-28 10:58:51 | Data modyfikacji: 2018-05-28 10:59:20.
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jest realizacja zadania pn.: „Remont dróg gminnych"

Protokół otwarcia ofert B.271.7.2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-25 13:22:53 | Data modyfikacji: 2018-05-25 13:24:07.
Informacja o wynikach

 postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 2.400.000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Kluczewsko"

Informacja o wynikach FN.271.1.2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-24 09:57:42 | Data modyfikacji: 2018-05-24 09:58:15.
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 2.400.000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie planowanego
deficytu budżetowego Gminy Kluczewsko"

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT z dnia 23-05-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-23 10:51:28 | Data modyfikacji: 2018-05-23 10:51:59.
Informacja dla Wykonawców Nr 2

Dotyczy; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
na terenie Gminy Kluczewsko"

Informacja dla Wykonawców Nr 2.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-22 08:32:38 | Data modyfikacji: 2018-05-22 08:33:01.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Kredyt

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1- UMOWA - projekt

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postęowaniu

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - zobowiązanie podmiotu do oddania zasobów

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8- Harmonogram spłat kredytu

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-15 23:36:37 | Data modyfikacji: 2018-05-16 08:12:08.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dotyczy:


Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx

SIWZ Termo 15 05 2018.doc

informacja 15 05 2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-15 23:27:34 | Data modyfikacji: 2018-05-16 07:17:54.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Remont dróg gminnych

Ogłoszenie o zamówieniu nr 555685-N-2018.pdf

SIWZ drogi gminne.docx

Załącznik - nr 1- formularz ofertowy.doc

Załącznik Nr 2, 2a, 2b, 2c - oświadczenia.docx

Załącznik - nr 3 - oświadczenie nt. przyn. do grupy kapit..doc

Załącznik - nr 4 - wykaz robót.doc

Załącznik - nr 5 - wykaz osób.doc

Załącznik - Nr 6.docx

Załącznik - nr 7 - Przedmiary.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-10 08:34:01 | Data modyfikacji: 2018-05-10 12:24:35.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko

1 Ogłoszenie o zamówieniu nr 554506-N-2018.docx

2 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Termo. DOBROMIERZ.zip

Termo. KOMORNIKI.zip

Termo.. KLUCZEWSKO.zip

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-08 12:51:51 | Data modyfikacji: 2018-05-16 07:17:11.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Budowa boiska wielofunkcyjnego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia budowa boiska wielofunkcyjnego.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-04-27 08:08:32 | Data modyfikacji: 2018-04-27 08:11:28.
Informacja o wynikach

duotyczy zadania:


"Budowa boiska wielofunkcyjnego"

informacja 12 04 2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-04-12 12:30:29 | Data modyfikacji: 2018-04-12 12:33:54.
Protokół z otwarcia ofert

Dotyczy: "Budowa boiska wielofunkcyjnego"

prot30032018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-03-30 10:43:11 | Data modyfikacji: 2018-03-30 10:45:54.
Informacja

INFORMACJA 2 dla Wykonawców Dotyczy; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO"

INFORMACJA 2 dla wykonawców.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-03-27 10:45:29 | Data modyfikacji: 2018-03-27 10:45:59.
Informacja

INFORMACJA dla Wykonawców Dotyczy; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO„

Informacja dla wykonawców „BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-03-23 08:00:51 | Data modyfikacji: 2018-03-23 08:01:12.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - doostawy

ZAKUP KOPARKI

OGŁOSZENIE nr 500062516-N-2018 z dnia 22-03-2018 r. O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-03-22 11:21:22 | Data modyfikacji: 2018-03-22 11:22:39.
ierunku Błonie - Poręba OGŁOSZENIE O UDZIELENIU
ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 332013 T w miejscowości Rączki od drogi wojewódzkiej nr 742 w kierunku Błonie - Poręba

Ogłoszenie nr 500060486-N-2018 o udzieleniu zamówienia.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-03-20 14:25:12 | Data modyfikacji: 2018-03-20 14:25:52.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Budowa boiska wielofunkcyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu Budowa boiska wielofunkcyjnego.docx

-SIWZ.docx

-Załącznik nr 1- formularz ofertowy.doc

-Załącznik nr 1a informacja o podwykonawcach.doc

-Załącznik nr 2- oświadczenie o niezaleganiu.docx

-Załącznik nr 3 oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx

-Załącznik nr 4 oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu.docx

-Załącznik nr 5 grupa kapitałowa.doc

-Załącznik nr 6 Wykaz_osób.doc

-Załącznik nr 7 - wzór umowy.docx

-Załącznik nr 8 - wykaz robót.doc

-Załącznik nr 9 Istotne postanowienia umowy o podwykonastwo.doc

-załącznik nr 10 PRZEDMIAR.pdf

Dokumentacja - boisko Kluczewsko

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-03-15 10:03:04 | Data modyfikacji: 2018-03-16 07:11:11.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty
budowlane

„Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczewsko”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia oczyszczalnia.doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-03-14 10:12:10 | Data modyfikacji: 2018-03-14 10:12:55.
Ogłoszenie oudzieleniu zmówienia - usługi

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kluczewsko wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-03-09 13:59:48 | Data modyfikacji: 2018-03-09 14:00:19.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Gmina Kluczewsko jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
"ZAKUP KOPARKI".

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - zakup koparki.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-03-09 12:08:11 | Data modyfikacji: 2018-03-09 12:08:30.
Informacja o wynikach

otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 332013 T w miejscowości Rączki od drogi wojewódzkiej nr 742 w kierunku Błonie - Poręba".

I N F O R M A C J A O W Y N I K A CH.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-03-09 12:05:50 | Data modyfikacji: 2018-03-09 12:06:36.
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

„Przebudowa drogi gminnej nr 332013 T w miejscowości Rączki od drogi wojewódzkiej nr 742 w kierunku Błonie - Poręba"

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-03-07 14:43:59 | Data modyfikacji: 2018-03-07 14:45:08.
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

"ZAKUP KOPARKI"

Protokół z otwarcia ofert ZAKUP KOPARKI.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-03-06 11:18:43 | Data modyfikacji: 2018-03-06 11:19:41.
Informacja

Dotyczy; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ZAKUP KOPARKI"

Informacja Zakup Koparki.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-03-02 14:06:20 | Data modyfikacji: 2018-03-02 14:06:59.
Informacja

„Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczewsko.

Informacja - Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczewsko.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-02-23 12:07:18 | Data modyfikacji: 2018-02-23 12:07:48.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

ZAKUP KOPARKI

Ogłoszenie o zamówieniu - ZAKUP KOPARKI.pdf

SIWZ - ZAKUP KOPARKI..doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-02-22 11:56:05 | Data modyfikacji: 2018-02-23 07:56:40.
Ogłoszenie o zmówieniu - roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 332013 T w miejscowości Rączki od drogi wojewódzkiej nr 742 w kierunku Błonie - Poręba

1 Ogłoszenie o zamówieniu nr 519773-N-2018.pdf

SIWZ

3 Załącznik nr 1- formularz ofertowy..doc

4 Załącznik Nr 2, 2a, 2b, 2c - oświadczenia..docx

5. Załącznik nr 3 - oświadczenie nt. przyn. do grupy kapit..doc

6 Załącznik nr 4 - wykaz robót..doc

7 Załącznik nr 5 - wykaz osób..doc

8 Załącznik Nr 6..docx

9 Załącznik nr 7 - projekt

10 Załącznik nr 8 - opis techniczny

11 załącznik nr 9 - przedmiar

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-02-20 07:26:18 | Data modyfikacji: 2018-02-20 14:47:03.
Zbiorcze zestawienie ofert

„Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczewsko"

Zbiorcze zestawienie ofert -Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczewsko.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-02-07 12:21:09 | Data modyfikacji: 2018-02-07 12:23:00.
Zawiadomienie

Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kluczewsko wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"

zawiadomienie z dnia 01-02-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-02-01 12:09:54 | Data modyfikacji: 2018-02-01 12:10:57.
Informacja

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kluczewsko wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"

Informacja z otwarcia ofert..doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-25 12:12:27 | Data modyfikacji: 2018-01-26 07:59:28.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 508423-N-2018 z dnia 2018-01-22 r.


Gmina Kluczewsko: „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczewsko”

ogłoszenie o zamówieniu .docx

SIWZ art 24aa .doc

Załącznik nr 1 Formularz_oferty .doc

Załacznik nr 1a informacja o podwykonawcach .doc

Załącznik nr 2 oświadczenie o niezaleganiu .doc

Załacznik nr 3 oświadczenie warunki-udzialu-postepowan_ie .docx

Załącznik nr 4 oświadczenie-podstawy-wykluczenia .docx

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa .doc

Załacznik nr 6 Wykaz_osób .doc

Załącznik nr 6a do SIWZ doświadczenie kierownika bud_owy .docx

Załacznik nr 7 Wzór umowy .doc

Załacznik nr 8 Wykaz_robót .doc

Załacznik nr 9 istotne_postawnowienia .doc

Oczyszczalnia etap I.PDF

Oczyszczalnia etap II 4.PDF

Dokumentacja.zip

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-22 23:03:21 | Data modyfikacji: 2018-01-23 08:37:04.
Informacja

dotyczy: przetargu nieograniczonego na ,,Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kluczewsko wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”

0010001.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-19 14:42:50 | Data modyfikacji: 2018-01-19 14:43:15.
Informacja

dotyczy: przetargu nieograniczonego na ,,Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kluczewsko wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”

001.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-19 14:40:42 | Data modyfikacji: 2018-01-19 14:41:59.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy: przetargu nieograniczonego na ,,Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kluczewsko wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”

Zalacznik nr 2 do SIWZ Formularz oferta.docx

Concordia - zaswiadczenie o przebiegu ubezpieczenia, 22.12.2017.pdf

InterRisk - zaswiadczenie o przebiegu ubezpieczenia, 18.01.2018.pdf

PZU - zaswiadczenie o przebiegu ubezpieczenia.pdf

TUW - zaswiadczenie o przebiegu ubezpieczenia, 04.01.2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-19 13:08:22 | Data modyfikacji: 2018-01-19 13:10:13.
Informacja o unieważnieniu postępowania

„Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczewsko", numer postępowania B.271.10.2017.

informacja o unieważnieniu postępowania nr B.271.10.2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-18 14:39:11 | Data modyfikacji: 2018-01-18 14:39:43.
Informacja

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonegona Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kluczewsko wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

w sprawie przetargu.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-18 09:28:42 | Data modyfikacji: 2018-01-19 13:05:44.
Zbiorcze zestawienie ofert

w przetargu nieograniczonym na „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczewsko"

Zbiorcze zestawienie ofert.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-12 12:54:32 | Data modyfikacji: 2018-01-12 12:54:55.
Ogłoszenie o zmówieniu - usługi

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kluczewsko wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Ogłoszenie o zamówieniu nr 504534-N-2018.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 10.01.2018 r-2.docx

Załącznik 1d do SIWZ, 10.01.2018.xls

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-12 09:46:20 | Data modyfikacji: 2018-01-12 09:47:23.
Informacja dla wykonawców - uzupełnienie

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


„Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczewsko”

informacja dla wykonawców nr 2.docx

Załacznik nr 7 Wzór umowy - po modyfikacji.doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-09 15:20:10 | Data modyfikacji: 2018-01-09 15:21:00.
Ogłoszenie o udzieleniu zmówienia - dostawy

Dostawa materiałów do budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciemiętniki gm. Kluczewsko

Ogłoszenie nr 500002800-N-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-04 13:03:25 | Data modyfikacji: 2018-01-04 14:08:46.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczewsko”

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500000367-N-2018 z dnia 02-01-2018 r.docx

informacja dla wykonawców nr 1.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-02 13:51:33 | Data modyfikacji: 2018-01-02 13:52:05.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

"Dostawa materiałów do budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciemiętniki, gm. Kluczewsko".

Zawiadomienie znak sprawy-B.271.9.2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-12-28 10:23:09 | Data modyfikacji: 2017-12-28 10:23:36.
Ogłoszenie o zmówieniu - roboty budowlane

„Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczewsko”

1 ogłoszenie o zamówieniu.docx

2 SIWZ art 24aa.doc

3 Załącznik nr 1 Formularz oferty.doc

4 Załącznik nr 1a informacja o podwykonawcach.doc

5 Załącznik nr 2 oświadczenie o niezaleganiu.doc

6 Załącznik nr 3 oświadczenie warunki-udzialu-postepowanie.docx

7 Załącznik nr 4 oświadczenie-podstawy-wykluczenia.docx

8 Załącznik nr 5 grupa kapitałowa.doc

9 Załącznik nr 6 Wykaz_osób.doc

10 Załącznik nr 7 Wzór umowy.doc

11 Załącznik nr 8 Wykaz_robót.doc

12 Załącznik nr 9 istotne postawnowienia.doc

9. Załącznik nr 6a do SIWZ doświadczenie kierownika budowy.docx

Oczyszczalnia etap I.PDF

Oczyszczalnia etap II 4.PDF

Dokumentacja.zip

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-12-19 13:47:35 | Data modyfikacji: 2017-12-19 13:53:19.
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jest realizacja zadania pn.:
„Dostawa materiałów do budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciemiętniki gm. Kluczewsko"

Protokół z otwarcia ofert nr B.271.9.2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-12-18 14:38:55 | Data modyfikacji: 2017-12-19 10:58:20.
Informacja o unieważnieniu postępowania

Zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczewsko", numer postępowania B.271.8.2017.

Informacja o unieważnieniu postępowania B.271.8.2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-12-11 10:01:59 | Data modyfikacji: 2017-12-11 10:03:32.
Ogłoszenie o zmówieniu - dostawy

Dostawa materiałów do budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciemiętniki gm. Kluczewsko

Ogłoszenie o zamówieniu nr 629789-N-2017.pdf

SIWZ mat. Ciemiętniki.doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-12-08 12:09:56 | Data modyfikacji: 2018-01-04 16:34:48.
Zbiorcze zestawienie ofert

w przetaru nieograniczonym: "Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczewsko"

zbiorcze zestawienie.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-11-10 14:32:54 | Data modyfikacji: 2017-11-10 14:34:02.
Ogłoszenie nr 607745-N-2017 z dnia 2017-10-26 r.
Gmina Kluczewsko: „Przebudowa z rozbudową
oczyszczalni ścieków w miejscowości
Kluczewsko”

ogłoszenie o zamówieniu 10 2017.docx

SIWZ art 24aa..doc

Załącznik nr 1 Formularz_oferty..doc

Załacznik nr 1a informacja o podwykonawcach..doc

Załącznik nr 2 oświadczenie o niezaleganiu..doc

Załacznik nr 3 oświadczenie warunki-udzialu-postepowanie..docx

Załącznik nr 4 oświadczenie-podstawy-wykluczenia..docx

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa..doc

Załacznik nr 6 Wykaz_osób..doc

Załącznik nr 6a do SIWZ doświadczenie kierownika budowy..docx

Załacznik nr 7 Wzór umowy..doc

Załacznik nr 8 Wykaz_robót..doc

Załacznik nr 9 istotne_postawnowienia..doc

Oczyszczalnia etap I.PDF

Oczyszczalnia etap II 4.PDF

Dokumentacja.zip

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-10-26 17:35:59 | Data modyfikacji: 2017-10-26 17:48:04.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty
budowlane

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Dobromierzu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500047113-N-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-10-23 10:21:41 | Data modyfikacji: 2017-10-23 10:22:11.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy:
„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Dobromierzu"

Budowa boiska wielofunkcyjnego.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-10-11 10:50:05 | Data modyfikacji: 2017-10-11 10:53:10.
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Dobromierzu"

Protokół otwarcia ofert- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Dobromierzu.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-10-09 12:05:04 | Data modyfikacji: 2017-10-09 12:05:40.
Informacja

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Dobromierzu”

Informacja dla Wykonawców. Boisko.docx

Przedmiar Dobromierz1.pdf

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-10-04 12:28:04 | Data modyfikacji: 2017-10-04 12:28:53.
Informacja o unieważnieniu postępowania

„Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczewsko"

Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-09-25 14:32:01 | Data modyfikacji: 2017-09-25 14:32:24.
Ogłoszenie o zamówieniu nr 591981-N-2017

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Dobromierzu

1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

2 SIWZ. Boisko.docx

3 Załącznik nr 1- formularz ofertowy.doc

4 Załącznik Nr 2- oświadczenie.docx

5 Załącznik nr 3 - oświadczenie nt. przyn. do grupy kapit..doc

6 Załącznik nr 4 - wykaz robót.doc

7 Załącznik nr 5 - wykaz osób.doc

8 Załącznik Nr 6.docx

Załącznik 7 - Przedmiar

Załącznik 8 - Szczegółowa specyfikacja techniczna.

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-09-22 09:56:31 | Data modyfikacji: 2017-09-25 08:14:49.
Informacja

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczewsko”

informacja dla wykonawców nr 1-1.docx

PR_Kluczewsko poprawiony.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-09-18 11:06:08 | Data modyfikacji: 2017-09-18 11:11:22.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Gmina Kluczewsko: „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczewsko”

Dokumentacja.zip

ogłoszenie o zamówieniu.docx

SIWZ art 24aa.doc

Załacznik nr 1a informacja o podwykonawcach.doc

Załącznik nr 1 Formularz_oferty.doc

Załącznik nr 2 oświadczenie o niezaleganiu.doc

Załacznik nr 3 oświadczenie warunki-udzialu-postepowanie.docx

Załącznik nr 4 oświadczenie-podstawy-wykluczenia.docx

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa.doc

Załacznik nr 6 Wykaz_osób.doc

Załącznik nr 6a do SIWZ doświadczenie kierownika budowy.docx

Załacznik nr 7 Wzór umowy.doc

Załacznik nr 8 Wykaz_robót.doc

Załacznik nr 9 istotne_postawnowienia.doc

przedmiar etap I.pdf

przedmiar kluczewsko etap II.pdf

Dokumentacja.zip

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-09-08 18:52:25 | Data modyfikacji: 2017-09-11 07:35:37.
Informacja o unieważnieniu postępowania

„Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczewsko”

informacja o unieważnieniu..docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-08-30 10:57:36 | Data modyfikacji: 2017-08-30 11:44:25.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Kluczewsko oraz jej jednostek organizacyjnych

Ogłoszenie O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA nr 500017031.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-08-23 12:51:27 | Data modyfikacji: 2017-08-23 12:58:23.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Gmina Kluczewsko: „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczewsko”

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ art 24aa.pdf

Zalacznik nr 1 Formularz_oferty.doc

Zalacznik nr 1a informacja o podwykonawcach.doc

Zalacznik nr 2 oswiadczenie o niezaleganiu.doc

Zalacznik nr 3 oswiadczenie warunki-udzialu-postepowanie.docx

Zalacznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia.docx

Zalacznik nr 5 grupa kapitalowa.doc

Zalacznik nr 6 Wykaz_osob.doc

Zalacznik nr 6a do SIWZ doswiadczenie kierownika budowy.docx

Zalacznik nr 7 Wzor umowy.doc

Zalacznik nr 8 Wykaz_robot.doc

przedmiar etap I.pdf

przedmiar kluczewsko etap II.pdf

Istotne postanowienia

Dokumentacja.zip

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-08-11 17:12:13 | Data modyfikacji: 2017-08-11 18:02:47.
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr PN4/17/B odbytej w dniu 20.07.2017r. „Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Kluczewsko oraz jej jednostek organizacyjnych"

Protokół z otwarcia ofert.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-07-20 11:00:55 | Data modyfikacji: 2017-07-20 11:01:30.
Zapytania do SIWZ

pn:"Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Kluczewsko oraz jej jednostek organizacyjnych"

Zapytanie do SIWZ

SIWZ_ENERGIA_2017.doc-korekta.doc

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty-korekta..doc

Poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ - Wykaz i charakterystyka obiektów.doc

Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne warunki umowy.doc-korekta.doc

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-07-14 14:28:27 | Data modyfikacji: 2017-07-17 08:25:58.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 547892-N-2017

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Kluczewsko oraz jej jednostek organizacyjnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 547892-N-2017.pdf

SIWZ_ENERGIA_2017.doc

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wykaz i charakterystyka obiektów.doc

Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy.docx

Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne warunki umowy.doc

Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-07-10 12:06:53 | Data modyfikacji: 2017-07-10 12:13:24.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej w miejscowości Zabrodzie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 84197 - 2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-05-17 11:38:15 | Data modyfikacji: 2017-05-17 11:38:43.
Protokół z otwarcia ofert

przetarg otwarcie 24 04 2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-04-24 11:08:30 | Data modyfikacji: 2017-04-24 11:08:56.
Informacja o wynikach przetargu

InfPoprzetargowa.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-04-21 12:46:23 | Data modyfikacji: 2017-04-21 12:46:51.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej w miejscowości Zabrodzie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 14 04 2017.pdf

SIWZ 14 04 2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-04-14 11:07:48 | Data modyfikacji: 2017-04-14 11:14:45.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Nowiny i Praczka, gmina Kluczewsko

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 22622 - 2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-03-22 07:52:00 | Data modyfikacji: 2017-03-22 07:52:40.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa drogi gminnej Nr 332006 T w miejscowości Stanowiska na odcinku od drogi Wojewódzkiej Nr 742 w kierunku Januszewic

Ogłoszenie nr 47783 - 2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-03-21 10:51:28 | Data modyfikacji: 2017-03-21 10:53:40.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

"Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Nowiny i Praczka, gmina Kluczewsko"

PN2-17-B..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-03-06 11:46:55 | Data modyfikacji: 2017-03-06 11:47:25.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

"Przebudowa drogi gminnej Nr 332006 T w miejscowości Stanowiska na odcinku od drogi Wojewódzkiej Nr 742 w kierunku Januszewic"

PN1-17-B..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-03-06 11:44:45 | Data modyfikacji: 2017-03-06 11:45:59.
Protokół z otwarcia ofert

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr PN2/17/B odbytej w dniu 21.02.2017r.

PN2-17-B.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-02-24 12:47:12 | Data modyfikacji: 2017-02-24 12:48:10.
Protokół z otwarcia ofert

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr PN1/17/B odbytej w dniu 21.02.2017r.

PN1-17-B.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-02-24 12:44:29 | Data modyfikacji: 2017-02-24 12:46:43.
Obwieszczenie o zamówieniu

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Nowiny i Praczka, gmina Kluczewsko

Ogłoszenie o zamówieniu nr 22622 - 2017.pdf

SIWZ-09-02-2017r..pdf

Załącznik nr 1- formularz ofertowy..doc

Załącznik Nr 2- oświadczenie..docx

Załącznik Nr 3 - oświadczenie nt. przyn. do grupy kapit..doc

Załącznik nr 4 - wykaz robót..doc

Załącznik nr 5 - wykaz osób..doc

Załącznik Nr 6..pdf

Załącznik nr 7 - przedmiary robót..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-02-09 13:47:00 | Data modyfikacji: 2017-02-09 13:51:10.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 332006 T w miejscowości Stanowiska na odcinku od drogi Wojewódzkiej Nr 742 w kierunku Januszewic

Ogłoszenie o Zamówieniu nr 22332 - 2017.pdf

SIWZ - 09.02.2017r..pdf

Załącznik nr 1- formularz ofertowy.doc

Załącznik Nr 2- oświadczenie.docx

Załącznik nr 3 - oświadczenie nt. przyn. do grupy kapit..doc

Załącznik nr 4 - wykaz robót.doc

Załącznik nr 5 - wykaz osób.doc

Załącznik Nr 6 - Projekt umowy..pdf

Załącznik nr 8 - OPIS TECHNICZNY..pdf

Załącznik Nr 9 - Przedmiar robót..pdf

Załącznik nr 7

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-02-09 12:51:07 | Data modyfikacji: 2017-02-12 21:35:11.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Kluczewsko"

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- PN8-16-B.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-11-18 08:18:38 | Data modyfikacji: 2016-11-18 08:20:43.
Zawiadomieniu o otwarciu ofert

ws. postępowania:


Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Kluczewsko

Protokół z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-11-16 15:11:22 | Data modyfikacji: 2016-11-16 15:13:16.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Kluczewsko

Ogłoszenie nr 338362 - 2016.pdf

1_TomI_IDW.pdf

2_TomII_istotne_dla_stron_postanowienia_umowy.pdf

Tom III.pdf

Tom IV.pdf

5_Załączniki składane na wezwanie_zamawiającego.pdf

Załączniki wersja edytowalna.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-11-08 11:10:52 | Data modyfikacji: 2016-11-08 11:20:48.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty
budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 332008 T Zabrodzie

Zabrodzie nr 332008 T.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-06-21 11:44:39 | Data modyfikacji: 2016-06-21 11:45:06.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty
budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 332010 T Zabrodzie

Zabrodzie nr 332010 T.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-06-21 11:43:26 | Data modyfikacji: 2016-06-21 11:44:09.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty
budowlane

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Rzewuszyce-Zmarłe

Rzewuszyce-Zmarłe.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-06-21 11:41:02 | Data modyfikacji: 2016-06-21 11:42:52.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty
budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 332027 T w miejscowości Kluczewsko

Kluczewsko nr 332027.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-06-21 11:39:52 | Data modyfikacji: 2016-06-21 11:40:23.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty
budowlane

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pilczyca

Pilczyca.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-06-21 11:38:39 | Data modyfikacji: 2016-06-21 11:39:05.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty
budowlane

Przebudowa  drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kluczewsko /koło szkoły/

Kluczewsko-koło szkoły.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-06-21 11:37:13 | Data modyfikacji: 2016-06-21 11:37:53.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty
budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 33221T Kolonia Bobrowska Wola-Ciemiętniki.

przebudowa drogi nr 332021T.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-06-01 13:15:23 | Data modyfikacji: 2016-06-01 13:20:07.
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze
najkorzystniejszej oferty

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kluczewsko (koło szkoły)

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kluczewsko (koło szkoły).pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-05-17 12:02:57 | Data modyfikacji: 2016-05-17 12:03:27.
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze
najkorzystniejszej oferty

Przebudowa drogi gminnej Nr 332021 T Kolonia Bobrowska Wola-Ciemiętniki

Przebudowa drogi gminnej nr 332021 T.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-05-17 12:00:41 | Data modyfikacji: 2016-05-17 12:02:10.
Zawiadomienie o wyborze oferty

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pilczyca

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pilczyca.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-05-17 11:58:20 | Data modyfikacji: 2016-05-17 11:58:43.
Zawiadomienie o wyborze oferty

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Rzewuszyce-Zmarłe

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Rzewuszyce-Zmarłe.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-05-17 11:57:07 | Data modyfikacji: 2016-05-17 11:57:41.
Zawiadomienie o wyborze oferty

Przebudowa drogi gminnej nr 332008 T Zabrodzie

Przebudowa drogi gminnej nr 332008T.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-05-17 11:55:07 | Data modyfikacji: 2016-05-17 11:56:04.
Zawiadomienie o wyborze oferty

Przebudowa drogi gminnej nr 332010 T Zabrodzie

Przebudowa drogi gminnej nr 332010T.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-05-17 11:54:03 | Data modyfikacji: 2016-05-17 11:54:31.
Zawiadomienie o wyborze oferty

Przebudowa drogi gminnej Nr 332027T w miejscowości Kluczewsko

Przebudowa drogi gminnej Nr 332027T.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-05-17 11:52:40 | Data modyfikacji: 2016-05-17 11:53:21.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI KLUCZEWSKO (KOŁO SZKOŁY)

ogłoszenie o zamówieniu nr 92784-2016.pdf

Przedmiar Robót - Kluczewsko(koło szkoły).pdf

formularz oferty zalacznik nr 1 kks.docx

zalacznik nr 3 kks.docx

zalacznik nr 4 kks.docx

zalacznik nr 5 kks.docx

zalacznik nr 6 kks.docx

zaLacznik nr 7 kks.docx

SIWZ - Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kluczewsko (koło szkoły)..pdf

Wzór umowy - Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kluczewsko (koło szkoły).pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-04-15 14:25:19 | Data modyfikacji: 2016-04-19 14:16:28.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI PILCZYCA

ogłoszenie o zamówieniu nr 92668-2016.pdf

Przedmiar Robót - Pilczyca.pdf

formularz oferty zalacznik nr 1 p.docx

zalacznik nr 3 p.docx

zalacznik nr 4 p.docx

zalacznik nr 5 p.docx

zalacznik nr 6 p.docx

zaLacznik nr 7 p.docx

SIWZ - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pilczyca..pdf

Wzór umowy - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pilczyca.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-04-15 14:24:09 | Data modyfikacji: 2016-04-19 14:16:58.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 332027 T W MIEJSCOWOŚCI KLUCZEWSKO

ogłoszenie o zamówieniu nr 92524-2016.pdf

Przedmiar Robót - Kluczewsko 332027 T.pdf

formularz oferty zalacznik nr 1.docx

zalacznik nr 3 207.docx

zalacznik nr 4 207.docx

zalacznik nr 5 207.docx

zalacznik nr 6 207.docx

zaLacznik nr 7 207.docx

SIWZ- Przebudowa drogi gminnej Nr 332027 T w miejscowości Kluczewsko..pdf

Wzór umowy - Przebudowa drogi gminnej Nr 332027 T w miejscowości Kluczewsko.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-04-15 14:22:54 | Data modyfikacji: 2016-04-19 14:17:29.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ RZEWUSZYCE-ZMARŁE

ogłoszenie o zamówieniu nr 92252-2016.pdf

Przedmiar Robót - Rzewuszyce - Zmarłe.pdf

formularz oferty zalacznik nr 1 rz.docx

zalacznik nr 3 rz.docx

zalacznik nr 4 rz.docx

zalacznik nr 5 r z.docx

zalacznik nr 6 rz.docx

zaLacznik nr 7 rz.docx

SIWZ - Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Rzewuszyce - Zmarłe..pdf

Wzór umowy - Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Rzewuszyce - Zmarłe.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-04-15 14:21:17 | Data modyfikacji: 2016-04-19 14:18:04.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 332008 T ZABRODZIE

ogłoszenie o zamówieniu nr 92138-2016.pdf

Przedmiar Robót - Zabrodzie 332008 T.pdf

formularz oferty zalacznik nr 1 208.docx

zalacznik nr 3 208.docx

zalacznik nr 4 208.docx

zalacznik nr 5 208.docx

zalacznik nr 6 208.docx

zaLacznik nr 7 208.docx

SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Nr 332008 T Zabrodzie..pdf

Wzór umowy - Przebudowa drogi gminnej Nr 332008 T Zabrodzie.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-04-15 14:20:04 | Data modyfikacji: 2016-04-19 14:18:38.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 332010 T ZABRODZIE

ogłoszenie o zamówieniu nr 92018-2016.pdf

Przedmiar Robót - Zabrodzie 332010 T.pdf

formularz oferty zalacznik nr 1 010.docx

zalacznik nr 3 010.docx

zalacznik nr 4 010.docx

zalacznik nr 5 010.docx

zalacznik nr 6 010.docx

zaLacznik nr 7 010.docx

SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Nr 332010 T Zabrodzie..pdf

Wzór umowy - Przebudowa drogi gminnej Nr 332010 T Zabrodzie.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-04-15 14:18:57 | Data modyfikacji: 2016-04-19 14:19:33.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 332021T KOLONIA BOBROWSKA WOLA-CIEMIĘTNIKI

ogłoszenie o zamówieniu nr 91774-2016.pdf

Przedmiar robót - Kolonia Bobrowska Wola-Ciemiętniki.pdf

formularz oferty zalacznik nr 1 kbwc.docx

zalacznik nr 3 kbwc.docx

zalacznik nr 4 kbwc.docx

zalacznik nr 5 kbwc.docx

zalacznik nr 6 kbwc.docx

zaLacznik nr 7 kbwc.docx

SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Nr 332021 T Kolonia Bobrowska Wola - Ciemiętniki..pdf

Wzór umowy - Przebudowa drogi gminnej Nr 332021 T Kolonia Bobrowska Wola - Ciemietniki.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-04-15 14:17:25 | Data modyfikacji: 2016-04-19 14:20:03.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawy

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia(1).pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-09-24 10:31:16 | Data modyfikacji: 2015-09-24 10:32:38.
Ogłoszenie

REMONT DRÓG GMINNYCH W 2015 ROKU

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia....pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-09-17 13:27:44 | Data modyfikacji: 2015-09-17 13:28:11.
Zawiadomienie

o wyborze oferty "REMONT DRÓG GMINNYCH W 2015 ROKU"

zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-09-07 09:44:55 | Data modyfikacji: 2015-09-07 09:45:22.
Zawiadomienie

o wyborze oferty "Zakup energii elektrycznej"

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-09-03 11:53:37 | Data modyfikacji: 2015-09-03 11:54:10.
Zakup energii elektrycznej

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Odpowiedzi nr II.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-08-24 12:44:04 | Data modyfikacji: 2015-08-24 12:44:33.
Zakup energii elektrycznej

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Odpowiedzi nr I.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-08-24 10:49:55 | Data modyfikacji: 2015-08-24 10:50:45.
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Ogłoszenie o zamówieniu-BZP.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu-platforma licytacji elektronicznych.pdf

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc

Oświadczenie o spełnienie warunków.doc

Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia.doc

Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej.pdf

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc

Wykaz dostaw.doc

Wzór wniosku.doc

Załącznik nr 1 do projektu umowy.doc

Załącznik nr 2 do projektu umowy - Pełnomocnictwo.doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-08-20 12:41:34 | Data modyfikacji: 2015-08-20 12:46:34.
Ogłoszenie o zamówieniu

REMONT DRÓG GMINNYCH W 2015 ROKU

Ogłoszenie o zamówieniu nr 214344-2015.pdf

SIWZ dla przetargu.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty.docx

Załącznik nr 2 do SIWZ - przedmiary robót.pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - zestawienie rzeczowo-finansowe.docx

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy zg. z art. 22 ust.1.docx

Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy zg. art. 24 ust. 1.docx

Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz wykonanych robót budowlanych.docx

Załącznik nr 7 do SIWZ - wykaz osób które będą wykonywać zamówienie,.docx

Załącznik nr 8 do SIWZ - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.docx

Załącznik nr 9 do SIWZ - projekt umowy.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-08-20 11:54:17 | Data modyfikacji: 2015-08-20 12:04:00.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi

Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 500 000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 49609-2015.pdf

zawiadomienie o wyborze oferty.1.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-04-09 14:02:52 | Data modyfikacji: 2015-04-09 14:03:26.
Ogłoszenie

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 41998 - 2015 data 25.02.2015 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Numer ogłoszenia 65460 - 2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-03-24 13:37:51 | Data modyfikacji: 2015-03-24 13:38:22.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kluczewsko wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 54174-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-03-12 08:01:56 | Data modyfikacji: 2015-03-12 08:02:45.
Zapytanie do SIWZ

Wyjaśnienie

zapytanie.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-02-27 09:36:00 | Data modyfikacji: 2015-02-27 09:36:23.
Ogłoszenie o zamówieniu

REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU Z ZAGOSPODAROWANIEM MIEJSCA REKREACJI W MIEJSCOWOŚCI STANOWISKA- Etap I.

Ogłoszenie nr 41998-2015 o udzieleniu zamówienia.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-02-25 12:15:14 | Data modyfikacji: 2015-02-25 12:16:30.
Ogłoszenie o zamówieniu

Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 500 000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu

Ogłoszenie nr 39664 - 2015.pdf

SIWZ,.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ,.docx

Załącznik nr 2 do SIWZ,.docx

Załącznik nr 3 do SIWZ,.docx

Załącznik nr 4 do SIWZ,.docx

Załącznik nr 5 do SIWZ,.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-02-23 12:25:33 | Data modyfikacji: 2015-02-23 12:29:39.
Zawiadomienie o wyborze oferty

"Rewitalizacja zabytkowego parku z zagospodarowaniem miejsca rekreacji w miejscowości Stanowiska - Etap I"

wybór oferty...pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-02-17 09:12:07 | Data modyfikacji: 2015-02-17 09:58:01.
Zawiadomienie

o wyniku postępowania : część III zamówienia

zawiadomienie-III.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-02-11 15:45:40 | Data modyfikacji: 2015-02-11 15:47:38.
Zawiadomienie

o wyniku postępowania: Część II zamówienia

ZawiadomienieII.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-02-09 15:19:24 | Data modyfikacji: 2015-02-09 15:20:32.
Zawiadomienie

o wyniku postępowania: Część I zamówienia

zawiadimienieI.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-02-09 15:16:11 | Data modyfikacji: 2015-02-09 15:17:23.
Ogłoszenie o zamówieniu

REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU Z ZAGOSPORDAROWANIEM MIEJSCA REKREACJI W MIEJSCOWOŚCI STANOWISKA- Etap I

Dokumentacja_projektowa.zip

Ogłoszenie o zamówieniu nr 21794 - 2015;.pdf

SIWZ...pdf

SPECYFIKACJA TECHNICZNA.pdf

Załącznik nr 1 - formularz oferty.docx

Załącznik nr 2 - Przedmiar robót.pdf

Załącznik nr 3 - zestawienie rzeczowo-finansowe.docx

Załącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy zg. z art. 22 ust.1.docx

Załącznik nr 5 - oświadczenie wykonawcy zg. art. 24 ust. 1.docx

Załącznik nr 6 - wykaz wykonanych rob+-t budowlanych.docx

Załącznik nr 7 - wykaz osób które będą wykonywać zamówienie,.docx

Załącznik nr 8- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.docx

Załącznik nr 9 - projekt umowy.pdf

Dokumentacja_projektowa.zip

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-01-30 13:42:37 | Data modyfikacji: 2015-02-02 10:47:08.
Wyjaśnienia do SIWZ

postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kluczewsko wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
Nr ogłoszenia BZP: 17878 - 2015; data zamieszczenia: 26.01.2015

Wyjaśnienia treści SIWZ 2015.01.28.pdf

Załącznik nr 1 do wyjaśnienia treści SIWZ wykaz budowli.pdf

Załącznik nr 2 Gmina Kluczewsko po zmianie.pdf

Załącznik nr 8 Gmina Kluczewsko po aktualizacji.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-01-30 10:01:14 | Data modyfikacji: 2015-01-30 10:03:55.
Ogłoszenie o zamówieniu

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kluczewsko wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Ogłoszenie o zamówieniu ubezpieczenia.pdf

SIWZ Gmina Kluczewsko Ubezpieczenie.pdf

Załącznik nr 1 Gmina Kluczewsko.pdf

Załącznik nr 1a Gmina Kluczewsko.pdf

Załącznik nr 1b Gminy Kluczewsko.pdf

Załącznik nr 1c Gmina Kluczewsko.pdf

Załącznik nr 2 Gmina Kluczewsko.pdf

Załącznik nr 3 Gmina Kluczewsko.pdf

Załącznik nr 3a Gmina Kluczewsko.pdf

Załącznik nr 3b Gmina Kluczewsko.pdf

Załącznik nr 4 Gmina Kluczewsko.pdf

Załącznik nr 5 Gmina Kluczewsko.pdf

Załącznik nr 6 Gmina Kluczewsko.pdf

Załącznik nr 6a Gmina Kluczewsko.pdf

Załącznik nr 6b Gmina Kluczewsko.pdf

Załącznik nr 7 Gmina Kluczewsko.pdf

Załącznik nr 8 Gmina Kluczewsko.pdf

Załącznik nr 9 Gmina Kluczewsko.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-01-26 14:18:45 | Data modyfikacji: 2015-01-26 14:30:10.
Zarządzenie Nr 3-2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015r. zadań publicznych
Gminy Kluczewsko zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom
wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 3-2015.pdf

Załącznik do Zarządzenia nr 3-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-01-26 11:23:44 | Data modyfikacji: 2015-01-26 11:25:49.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Kluczewsko

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 266153-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-01-01 19:07:01 | Data modyfikacji: 2015-01-01 19:09:44.
Zawiadomienie o wyborze oferty

Odbieranie i zagospodarowywanieodpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Kluczewsko

wybór oferty.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-12-22 07:07:46 | Data modyfikacji: 2014-12-22 07:08:27.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Kluczewsko

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 252253-2014.pdf

Specyfikacja.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ.docx

Załącznik nr 2 do SIWZ.pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ.docx

Załącznik nr 4 do SIWZ.docx

Załącznik nr 5 do SIWZ.docx

Załącznik nr 6 do SIWZ.docx

Załącznik nr 7 do SIWZ.docx

Załącznik nr 8 do SIWZ.docx

Załącznik nr 9 do SIWZ.pdf

Załącznik nr 10 do SIWZ.pdf

Załącznik nr 11 do SIWZ.pdf

Załącznik nr 12 do SIWZ..pdf

Załącznik nr 13 do SIWZ.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-12-05 13:51:46 | Data modyfikacji: 2014-12-05 14:01:00.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

ZAKUP MATERIAŁÓW DO BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOBROWNIKI

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 251435-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-12-04 12:37:21 | Data modyfikacji: 2014-12-04 12:39:25.
Zawiadomienie o wyborze oferty

"Zakup materiałów do budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Bobrowniki

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 25-11-2014r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-11-25 12:14:27 | Data modyfikacji: 2014-11-25 12:16:30.
Zapytania do SIWZ

ZAKUP MATERIAŁÓW DO BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOBROWNIKI

Zapytania do SIWZ.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-11-20 14:37:48 | Data modyfikacji: 2014-11-20 14:38:15.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty
budowlane

Zagospodarowanie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowościach Ciemiętniki i Brzeście

Ogłoszenie 238245-201 z dnia 17-11-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-11-17 10:54:52 | Data modyfikacji: 2014-11-17 10:59:24.
Ogłoszenie o zamówieniu

ZAKUP MATERIAŁÓW DO BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOBROWNIKI

Ogłoszenie nr 237265-2014.pdf

SIWZ Bobrowniki.pdf

Załącznik nr 1.docx

Załącznik nr 2.docx

Załącznik nr 3.docx

Załącznik nr 4.pdf

Załącznik nr 5..pdf

Załącznik nr 6..pdf

Załącznik nr 7.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-11-14 14:45:15 | Data modyfikacji: 2014-11-14 14:51:06.
Zawiadomienie

w wyborze oferty "Zagospodarowanie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowościach Ciemiętniki i Brzeście"

Zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-11-05 11:23:30 | Data modyfikacji: 2014-11-05 11:24:01.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Zagospodarowanie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowościach Ciemiętniki i Brzeście

Ogłoszenie Nr 219665-2014.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

Załącznik nr 1 - wzór oferty.docx

Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia w tryb. art. 22 ust.1.docx

Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia w tryb. art. 24 ust.1.docx

Załącznik nr 4 - wzór - wykaz zrealizowanych zadań.docx

Załącznik nr 5 - wzór umowy.pdf

Załącznik nr 6 - grupa kapitałowa.docx

Załącznik nr 7 - Przedmiary.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-10-17 10:11:28 | Data modyfikacji: 2014-10-17 10:17:29.
Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 Dotyczy:


Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 03.09.2014r w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 187727-2014 oraz na stronie www.kluczewsko.gmina.pl i tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego na wykonanie usługi pod nazwą:


Świadczenie usług  organizacji wyjazdów edukacyjnych w projekcie „AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH”

Zawiadomienie o wyborze oferty Wycieczki na stronÄ™ Gminy 11.2014.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-09-15 10:53:54 | Data modyfikacji: 2014-09-15 10:54:20.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Dobromierzu.

Ogłoszenie nr 190897-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-09-08 12:04:35 | Data modyfikacji: 2014-09-08 12:05:06.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Remont dróg gminnych w 2014 roku.

Ogłoszenie nr 190923-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-09-08 12:02:54 | Data modyfikacji: 2014-09-08 12:03:38.
Ogłoszenie o zamówieniu

świadczenie usług - organizacja wyjazdów edukacyjnych w projekcie AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

ogloszenie o zamowieniu akk.pdf

2 siwz transport, noclegi i wy_a__ywienia 2.pdf

zalacznik 1.doc

zalacznik 2.doc

zalacznik 3.doc

zalacznik 4.pdf

zalacznik 5.doc

zalacznik 6.doc

zalacznik 6a.doc

załącznik7.doc

zalacznik 8.doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-09-03 10:06:12 | Data modyfikacji: 2014-09-03 10:16:16.
Zawiadomienie

o wyborze oferty "Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Dobromierzu"

Zawiadomienie - wybór oferty.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-08-28 11:16:32 | Data modyfikacji: 2014-08-28 11:18:35.
Zawiadomienie

o wyborze oferty "Remont dróg gminnych w 2014r."

Zawiadomienie o wyborze oferty..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-08-21 12:42:59 | Data modyfikacji: 2014-08-21 12:44:41.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 


Remont dróg gminnych w 2014r

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 170363-2014.pdf

siwz - remont drog gminnych 2014r.pdf

zalacznik nr 1..docx

zalacznik nr 1a - kosztorys ofertowy..docx

zalacznik nr 2 - przedmiar robot..pdf

zalacznik nr 3...docx

zalacznik nr 4,.docx

zalacznik nr 5,.docx

zalacznik nr 6,.docx

zalacznik nr 7,.docx

zalacznik nr 8,.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-08-07 07:14:39 | Data modyfikacji: 2014-08-07 11:42:39.
Ogłoszenie o zmianie

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu 
 

Gmina Kluczewsko – jako Zamawiający, nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszonego w BZP pod Nr 157969 - 2014 w dniu 21.07.2014 r., którego przedmiotem zamówienia jest:

„PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DOBROMIERZU”
Zmienia się treść SIWZ.

zmienione siwz oczyszczalnia dobromierz.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-07-23 13:28:46 | Data modyfikacji: 2014-07-23 13:29:26.
Ogłoszenie 157969-2014

 


Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Dobromierzu

Ogłoszenie o zamówieniu 157969-2014.pdf

SIWZ - Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Dobromierzu.pdf

Specyfikacje techniczne

Projekt budowlany

Przedmiar robót

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-07-21 13:40:34 | Data modyfikacji: 2014-07-21 13:53:00.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


Świadczenie usług - organizacja wyjazdów edukacyjnych w projekcie AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

Ogłoszenie nr 104521-2014 o udzieleniu zamówienia.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-05-15 11:28:22 | Data modyfikacji: 2014-05-15 11:36:32.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:


Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr PN2/14/B ogłoszonego w dniu 01.04.2014r w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 69707-2014 oraz na stronie www.kluczewsko.gmina.pl i tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego na wykonanie usługi pod nazwą:


Świadczenie usług  organizacji wyjazdów edukacyjnych w projekcie „AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH”


 


 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-05-05 15:24:42 | Data modyfikacji: 2014-05-05 15:27:44.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:


Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr PN2/14/B ogłoszonego w dniu 01.04.2014r w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 69707-2014 oraz na stronie www.kluczewsko.gmina.pl i tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego na wykonanie usługi pod nazwą:


Świadczenie usług  organizacji wyjazdów edukacyjnych w projekcie „AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH”

Zawiadomienie o wyborze oferty Wycieczki na stronę Gminy 04.2014.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-04-15 07:38:55 | Data modyfikacji: 2014-04-15 07:39:50.
Ogłowszenie o dodatkowym załączniku

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu 

Gmina Kluczewsko – jako Zamawiający, nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszonego w BZP pod Nr 69707 - 2014 w dniu 01.04.2014 r., którego przedmiotem zamówienia jest:

„Świadczenie usług - organizacja wyjazdów edukacyjnych w projekcie AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH”


Dodaje się załącznik nr 6a. dotyczący wyżywienia podczas wyjazdów

załącznik 6a.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-04-03 10:17:21 | Data modyfikacji: 2014-04-03 11:05:52.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


Zagospodarowanie skweru w Kluczewsku

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -Zagospodarowanie skweru w Kluczewsku.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-04-03 07:50:28 | Data modyfikacji: 2014-04-03 07:51:18.
Ogłoszenie o zamówieniu

 


Świadczenie usług - organizacja wyjazdów edukacyjnych w projekcie AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH :


 

Ogloszenie o zamowieniu wyjazdy AKK.pdf

SIWZ.pdf

Zal. nr 1 - formularz oferty.doc

zal. nr 2.doc

zal. nr 3.doc

zal. nr 4.pdf

zal. nr 5.doc

zal. nr 6.doc

zal. nr 7.doc

zal. nr 8.doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-04-01 15:28:36 | Data modyfikacji: 2014-04-01 15:34:28.
Zawiadomienie o wyborze oferty

"Zagospodarowanie skweru w Kluczewsku"

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-03-17 08:59:25 | Data modyfikacji: 2014-03-17 09:00:36.
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

 


Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zagospodarowanie skweru w Kluczewsku” Nr. ogłoszenia: 37153 – 2014

zapytania do siwz.pdf

plan zagospodarowania dzialki - elektryka.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-03-06 12:29:48 | Data modyfikacji: 2014-03-06 12:32:32.
Ogłoszenie o zmianie

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu 
 

Gmina Kluczewsko – jako Zamawiający, nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszonego w BZP pod Nr 37153 - 2014 w dniu 25.02.2014 r., którego przedmiotem zamówienia jest:

„ZAGOSPODAROWANIE SKWERU W KLUCZEWSKU”
Zmienia się załącznik nr 7.

Zmieniony Załącznik nr 7.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-03-04 09:33:39 | Data modyfikacji: 2014-03-04 09:35:00.
Ogłoszenie o zamówieniu Nr 37153-2014

Zagospodarowanie skweru w Kluczewsku

ogloszenie o zamowieniu skwer.pdf

specyfikacja istotnych warunkow zamowienia 37153-2014.pdf

zalacznik nr 1 - wzor oferty.docx

zalacznik nr 2 - wzor oswiadczenia w tryb. art. 22 ust.1.docx

zalacznik nr 3 - wzor oswiadczenia w tryb. art. 24 ust.1.docx

zalacznik nr 4 - wzor - wykaz zrealizowanych zadan.docx

zalacznik nr 5 - wzor umowy.pdf

zalacznik nr 6 - grupa kapitalowa.docx

zalacznik nr 7 - przedmiar.pdf

zalacznik nr 8 - koncepcja.jpg

zalacznik nr 9 - opis koncepcji.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-02-25 13:11:20 | Data modyfikacji: 2014-02-25 13:24:32.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -Usług
świadczenie usług-organizacja wyjazdów edukacyjnych w projekcie AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-01-10 11:25:52 | Data modyfikacji: 2014-02-25 13:24:32.
Zawiadomienie o wyborze oferty
Dotyczy: Świadczenie usług organizacji wyjazdów edukacyjnych w projekcie „AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH”

zawiadomienie o wyborze oferty wycieczki na strone gminy.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-01-07 07:52:19 | Data modyfikacji: 2014-01-07 07:54:54.
Zapytanie do SIWZ
 zapytania do SIWZ.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-12-03 14:37:02 | Data modyfikacji: 2014-01-07 07:54:54.
Ogłoszenie:
Świadczenie usług - organizacja wyjazdów edukacyjnych w projekcie AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

ogloszenie o zamowieniu 253605-2013.pdf

siwz transport, noclegi i wyzyw.pdf

załącznik 1.doc

załącznik 2.doc

załącznik 3.doc

załącznik 4.pdf

załącznik 5.doc

załącznik 6.doc

załącznik 7.doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-11-27 09:47:56 | Data modyfikacji: 2013-11-27 09:51:36.
Zawiadomienie o wyborze oferty


dostawa oleju opałowego lekkiego ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-10-22 07:37:42 | Data modyfikacji: 2013-11-27 09:51:36.
Ogłoszenie

Dostawa oleju opałowego
lekkiego w ilości do 40 000 l do kotłowni własnej Urzędu Gminy Kluczewsko, w
ilości do 70 000 l. do kotłowni Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku, w
ilości do 30 000 l. do kotłowni Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach, w
ilości do 25 000 l. do kotłowni Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kluczewsku na sezon
grzewczy 2013/2014


ogloszenie o zamowieniu nr 211737-2013.pdf

siwz.pdf

zal. nr 1 - oferta olej.pdf

zal. nr 2 - projekt umowy gmina.pdf

zal. nr 3 - projekt umowy zpsz kluczewswko.pdf

zal. nr 4 - projekt umowy zpsz komorniki.pdf

zal. nr 5 - projekt umowy osrodek zdrowia.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-10-11 12:06:41 | Data modyfikacji: 2013-10-11 12:10:47.
Zawiadomienie o wyborze


Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nie ograniczonego nr PN7/13/B

 Przetarg.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-09-26 13:28:38 | Data modyfikacji: 2013-10-11 12:10:47.
Ogłoszenie


 Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie
zajęć dodatkowych w ramach projektu AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH w roku
szkolnym 2013/2014 i 2014/2015ogłoszenie o zamowieniu nr 181581-2013.pdf

siwz - akademia kompetencji kluczowych.pdf

zalacznik nr 1.doc

zalacznik nr 2.doc

zalacznik nr 3.doc

zalacznik nr 4.doc

zalacznik nr 5.pdf

zalacznik nr 6 .doc

zalacznik nr 7.doc

zalacznik nr 8.doc

zalacznik nr 9.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-09-09 13:40:06 | Data modyfikacji: 2013-09-09 13:46:17.
Ogłoszenie o zmianie
Dotyczy ogłoszenia 164039 - 2013 z dnia 19.08.2013. "Remont dróg gminnych
w 2013r"
Poprawiono załącznik:
 Zmodyfikowany_zalacznik_nr_1A.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-08-31 14:37:57 | Data modyfikacji: 2013-08-31 14:42:31.
`Ogłoszenie
Remont dróg gminnych w 2013 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

siwz - remont drog gminnych 2013r...pdf

zalacznik nr 1a kosztorysy ofertowe..pdf

zalacznik nr 2 przedmiary robot..pdf

zalacznik nr 1.docx

zalacznik nr 3..docx

zalacznik nr 4..docx

zalacznik nr 5..docx

zalacznik nr 6..docx

zalacznik nr 7..pdf

zalacznik nr 8 dokumentacja projektowa ul. nowa..zip

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-08-20 16:34:43 | Data modyfikacji: 2013-08-20 16:50:03.
`Odpowiedzi

Dotyczy Ogłoszenia L-329-2013, nr Ogłoszenia BZP 304832-2013

1.jpg

2.jpg

3.jpg

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-08-06 14:55:16 | Data modyfikacji: 2013-08-06 14:57:13.
`Ogłoszenie

Remont dróg gminnych w 2013 roku

ogloszenie o zamowieniu nr 153547-2013.pdf

siwz - remont drog gminnych 2013r.pdf

zalacznik nr 1a kosztorysy ofertowe.pdf

zalacznik nr 2 przedmiary robot.pdf

zalacznik nr 3.docx

zalacznik nr 4.docx

zalacznik nr 5.docx

zalacznik nr 6.docx

zalacznik nr 7.pdf

zalacznik nr 8 dokumentacja projektowa ul. nowa.zip

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-08-01 10:55:30 | Data modyfikacji: 2013-08-01 11:01:16.
`Ogłoszenie

zakup energii elektrycznej

ogloszenie o zamowieniu - bzp.pdf

ogloszenie o zamowieniu - platforma licytacji.pdf

projekt umowy.pdf

oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.doc

oswiadczenie o spelnienie warunkow.doc

potwierdzenie nalezytego wykonania zamowienia.doc

szczegolowy opis przedmiotu zamowienia.doc

wykaz dostaw.doc

wzor wniosku.doc

zalacznik nr 1 do projektu umowy.doc

zalacznik nr 2 do projektu umowy - pelnomocnictwo.doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-07-31 09:51:44 | Data modyfikacji: 2013-07-31 10:09:16.
``Ogłoszenie``
zagospodarowanie miejsc rekreacji dla mieszkańców w miejscowościach Januszewice, Komparzów, Dobromierz, Bobrowska Wola w Gminie Kluczewsko. przetarg ogłoszenie.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-07-23 14:23:17 | Data modyfikacji: 2013-07-23 14:38:42.
Zawiadomienie o wyborze ofertyW postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:


Zagospodarowanie miejsc rekreacji dla mieszkańców w miejscowościach Januszewice, Komparzów, Dobromierz, Bobrowska Wola w Gminie Kluczewsko

 Zawiadomienie o wyborze oferty PN4.13.B.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-07-15 09:21:43 | Data modyfikacji: 2013-07-23 14:38:42.
Ogłoszenie o zamówieniu: "Zagospodarowanie
miejsc rekreacji dla mieszkańców w
miejscowościach Januszewice, Komparzów,
Dobromierz, Bobrowska Wola w Gminie Kluczewsko"

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

specyfikacja istotnych warunkow zamowienia.pdf

zal. 1 - wzor oferty.pdf

zal. 2 - wzor oswiadczenia w tryb art. 22 ust. 1.pdf

zal. 3 - wzor oswiadczenia w tryb. art. 24 ust. 1.pdf

zal. 4 - wzor wykaz zrealizowanych zadan.pdf

zal. 5 - wzor umowy .pdf

zalacznik nr 6 - przedmiary robot.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-06-28 13:30:00 | Data modyfikacji: 2013-08-23 08:09:46.
Zawiadomienie

 o unieważnieniu postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego na: "Zagospodarowanie miejsc rekreacji dla mieszkańców w miejscowościach Januszewice, Komparzów, Dobromierz, Bobrowska Wola w Gminie Kluczewsko"

zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-06-18 12:26:48 | Data modyfikacji: 2013-06-18 12:37:51.
Wykonawczy zainteresowani udziałem w
postępowaniu

Gmina Kluczewsko – jako Zamawiający, nawiązując do postępowania


o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszonego w BZP Nr 87727 - 2013 w dniu 241.05.2013 r., którego przedmiotem jest:


„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Kluczewsko”


zmiana siwz odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci z.pdf

zmodyfikowane siwz 1..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-05-31 12:00:00 | Data modyfikacji: 2013-05-31 12:01:39.
Zawiadomienie o wyborze oferty
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Zagospodarowanie miejsc rekreacji dla mieszkańców w miejscowościach Januszewice, Komparzów, Dobromierz, Bobrowska Wola w Gminie Kluczewsko".  Zawiadomienie o wyborze oferty PN3.13.B..pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-05-31 10:06:43 | Data modyfikacji: 2013-05-31 10:07:38.
KUZG - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 zawiadomoenie o wyborze oferty.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-05-29 10:12:53 | Data modyfikacji: 2013-05-31 10:07:38.
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych na terenie Gminy Kluczewsko

ogloszenie o zamowieniu..pdf

specyfikacja..pdf

zalacznik nr 1 do siwz..pdf

zalacznik nr 2 do siwz..pdf

zalacznik nr 3 do siwz..pdf

zalacznik nr 4 do siwz..pdf

zalacznik nr 5 do siwz..pdf

zalacznik nr 6 do siwz..pdf

zalacznik nr 7 do siwz..pdf

zalacznik nr 8 do siwz..pdf

zalacznik nr 9 do siwz..pdf

zalacznik nr 10 do siwz..pdf

zalacznik nr 11 do siwz..pdf

zalacznik nr 12 do siwz..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-05-24 14:42:33 | Data modyfikacji: 2013-05-24 14:58:20.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

„Zagospodarowanie miejsc rekreacji dla mieszkańców w miejscowościach Januszewice, Komparzów, Dobromierz, Bobrowska Wola w Gminie Kluczewsko”


 

Ogloszenie o zamowieniu.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.pdf

Zalacznik Nr 1 - wzor oferty.pdf

Zalacznik Nr 2 - wzor oswiadczenia w tryb. art. 22. ust.1.pdf

Zalacznik Nr 3 - wzor oswiadczenia w tryb. art 24. ust.1.pdf

Zalacznik Nr 4 - wykaz zrealizowanych zadan.pdf

Zalacznik Nr 5 - wzor umowy.pdf

Zalacznik Nr 6 - przedmiary robot.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Autor: Admin | Data wprowadzenia: 2013-03-26 18:17:33 | Data modyfikacji: 2013-03-26 19:00:52.
Ogłoszenie
ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Kluczewsko  

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-02-15 18:32:44 | Data modyfikacji: 2013-05-24 15:10:04.
Data wprowadzenia: 2013-02-15 18:32:44
Data modyfikacji: 2013-05-24 15:10:04
Opublikowane przez: administrator administrator