Ogłoszenie konsultacji
2018-03-07 14:39:51
OGŁOSZENIE KONSULTACJI Projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok w Gminie Kluczewsko.  ...więcej

Decyzja
2018-02-28 08:10:01
uznająca działkę gruntu położoną we wsi Mrowina gm. Kluczewsko oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 193/2 o pow. 0,27 ha, za mienie gromadzkie.    ...więcej

Ogłoszenie przetargu na nieruchomość po byłym RSP "Pokój" Bobrowniki
2018-02-27 09:35:11
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w kielcach ogłasza przetargi ustne / licytację/ ograniczone na dzierżawę nieruchomości rolnych niezabudowanych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych w g  ...więcej

Zawiadomienie
2018-02-02 09:27:34
o wszczęciu zostało postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia czy nieruchomość położona w obrębie Mrowina gm. Kluczewsko, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 193/2 o pow. 0,27 ha stanowi mienie gromadzkie  ...więcej

Obwieszczenie WojewodyŚwiętokrzyskiego
2018-01-15 11:57:28
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku na terenie województwa świętokrzyskiego  ...więcej

Decyzja
2017-11-27 10:42:43
dotycząca ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Ciemiętniki oraz wykazu obszarówgospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów w wspólnocie  ...więcej

Sprawozdanie
2017-10-13 08:37:26
z przebiegu konstltacji projektu "Programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjamipozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018".  ...więcej

Ogłoszenie konsultacji
2017-09-28 11:26:05
Projektu „Programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018".  ...więcej

Ogłoszenie
2017-09-14 16:58:35
Wójt Gminy Kluczewsko przesuwa termin Konkursu na partnera spoza sektora przedsiębiorstw do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Kompleksowe wsparcie potencjału Gminy Kluczewsko - Rewitalizacja”  ...więcej

Ogłoszenie
2017-09-14 16:26:51
Wójt Gminy Kluczewsko przesuwa termin Konkursu na partnera – firmę o statusie Mikroprzedsiębiorstw oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Kompleksowe wsparcie po  ...więcej

Informacja
2017-09-12 11:54:29
w sprawie odbioru dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia z wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP przeprowadzonych w 2015 roku przez Firmę DOKUMENTA Waldemar Michalec z siedzibą w Radomiu  ...więcej

Zawiadomienie
2017-09-08 07:23:54
W sprawie wszczętej z urzędu, a dotyczącej ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnoci  ...więcej

ZARZĄDZANIE NR 41/2017
2017-08-22 14:33:41
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na Partnera spoza sektora przedsiębiorstw do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Kompleksowe wsparcie potencjału Gminy Kluczewsko - Rewitalizacja”  ...więcej

Zarządzenie Nr 40-2017
2017-08-22 12:54:07
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na Partnera – firmy o statusie Mikroprzedsiębiorstw oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Kompleksowe wsparcie potencjału Gmin  ...więcej

Zawiadomienie
2017-07-07 07:38:54
Zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udział&oacut  ...więcej

Zarządzenie Nr 26-2017
2017-06-28 07:40:19
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach.  ...więcej

Uproszczona oferta
2017-05-22 12:09:50
Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kluczewsko "Od Pomysłu Do Działania" na realizację zadania publicznego - tytuł zadania "TU MIESZKAM TU SPRZĄTAM 2017".  ...więcej

Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Kluczewsko
2017-04-07 11:35:32
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia  ...więcej

Ogłoszenie
2017-03-21 13:09:15
wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kluczewsko w roku 2017.  ...więcej

Protokół
2017-03-21 13:06:55
z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie wybrania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kluczewsko w roku 2017.  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 127
następne