Decyzja
2017-11-27 10:42:43
dotycząca ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Ciemiętniki oraz wykazu obszarówgospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów w wspólnocie  ...więcej

Sprawozdanie
2017-10-13 08:37:26
z przebiegu konstltacji projektu "Programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjamipozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018".  ...więcej

Ogłoszenie konsultacji
2017-09-28 11:26:05
Projektu „Programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018".  ...więcej

Ogłoszenie
2017-09-14 16:58:35
Wójt Gminy Kluczewsko przesuwa termin Konkursu na partnera spoza sektora przedsiębiorstw do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Kompleksowe wsparcie potencjału Gminy Kluczewsko - Rewitalizacja”  ...więcej

Ogłoszenie
2017-09-14 16:26:51
Wójt Gminy Kluczewsko przesuwa termin Konkursu na partnera – firmę o statusie Mikroprzedsiębiorstw oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Kompleksowe wsparcie po  ...więcej

Informacja
2017-09-12 11:54:29
w sprawie odbioru dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia z wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP przeprowadzonych w 2015 roku przez Firmę DOKUMENTA Waldemar Michalec z siedzibą w Radomiu  ...więcej

Zawiadomienie
2017-09-08 07:23:54
W sprawie wszczętej z urzędu, a dotyczącej ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnoci  ...więcej

ZARZĄDZANIE NR 41/2017
2017-08-22 14:33:41
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na Partnera spoza sektora przedsiębiorstw do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Kompleksowe wsparcie potencjału Gminy Kluczewsko - Rewitalizacja”  ...więcej

Zarządzenie Nr 40-2017
2017-08-22 12:54:07
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na Partnera – firmy o statusie Mikroprzedsiębiorstw oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Kompleksowe wsparcie potencjału Gmin  ...więcej

Zawiadomienie
2017-07-07 07:38:54
Zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udział&oacut  ...więcej

Zarządzenie Nr 26-2017
2017-06-28 07:40:19
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach.  ...więcej

Uproszczona oferta
2017-05-22 12:09:50
Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kluczewsko "Od Pomysłu Do Działania" na realizację zadania publicznego - tytuł zadania "TU MIESZKAM TU SPRZĄTAM 2017".  ...więcej

Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Kluczewsko
2017-04-07 11:35:32
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia  ...więcej

Ogłoszenie
2017-03-21 13:09:15
wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kluczewsko w roku 2017.  ...więcej

Protokół
2017-03-21 13:06:55
z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie wybrania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kluczewsko w roku 2017.  ...więcej

Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Kluczewsko
2017-03-15 09:53:17
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kluczewsko w 2017 roku  ...więcej

Informacja
2017-03-14 08:45:31
o przeprowadzonych konsultacjach " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok"  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Kluczewsko
2017-03-10 07:19:02
na przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kluczewsko, położonej w obrębie 10 – Kluczewsko.  ...więcej

Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Kluczewsko
2017-02-21 14:57:17
w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej  ...więcej

Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Kluczewsko
2017-02-21 14:55:09
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kluczewsko w 2017 roku  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 122
następne